Hur påverkar ditt val som vegetarian miljön?

I Sverige så är cirka 10 procent av befolkningen vegetarianer, det innebär att som vegetarian är man en av alla dessa som gör nytta för miljön. 10 procent av befolkningen gör märkbara påverkningar på miljön genom sina val att vara vegetarianer.

I Asien så är betydligt större andel av befolkningen vegetarianer, inte på grund av att det är en livsstil och ett aktivt val att vara vegetarian utan på grund av att den matkultur som finns i regionen bygger på att maten tillagas av grönsaker och andra vegetariska produkter och här är kött, fisk och fågel inte alls så vanligt vid middagsborden, tvärtom mer ovanligt.

Därför finns det en stor andel personer världen över som är vegetarianer, medvetet eller omedvetet, och alla dessa personer gör en stor nytta för miljön. Skulle alla dessa personer börja äta kött i samma omfattning som gemene man som äter blandad mat skulle det få väldigt svåra konsekvenser både för miljön och för samhället.

Redan idag används cirka 70 procent av världens alla vattentillgångar till att bevattna jordbruket. Mellan 40 procent upp till 70 procent av det som odlas inom jordbruket odlas i syfte att vara mat åt boskapsdjur. Totalt går det åt cirka 3 200 liter vatten på varje kilo kött som produceras.

I Sverige så äter varje person i genomsnitt 46 kilo kött per år. Det innebär att varje person i Sverige i genomsnitt bidrar till att använda 147 200 liter vatten varje år. Forskarna beräknar att år 2050 så kommer befolkningen ha nått 9 miljarder människor och då kommer helt enkelt inte det vatten som finns tillgängligt att räcka till. Redan i dag råder det svår brist på vatten i stora delar av världen men om cirka 40 år kommer hela världen att få känna på bristen av vatten vilket även kommer att leda till matbrist då vatten krävs för att kunna producera mat.

För att kunna råda bukt med de framtida problemen avseende både vattenbrist och matbrist så säger forskarna att alla kan behöva bli vegetarianer i framtiden för att lindra den katastrof som kommer att inträffa.

Föroreningar ett stort problem

Det är dock inte bara vattnet som påverkas av det massiva köttätandet. Som vegetarian så bidrar man till minskade utsläpp när det gäller metangas och vätegas. Idag så förorenas luften med 30 miljoner ton metangas som en direkt följd av boskapshanteringen. Detta är så pass stora mängder så att det märkbart påverkar den globala uppvärmningen. Till detta så förorenas även luften upp till 10 gånger mer vid transporter av boskap jämfört med transporter av spannmål.

Både vattendrag och marker blir förorenade genom boskapshanteringen. Tillverkning av matprodukter baserat på kött bidrar även den stort till föroreningar både i luften och i vattnet. Dessutom används även ofta kemikalier som tillsatser i maten som kan ställa till med skada i våra marker.

Som vegetarian så är man en av många som påverkar miljön på ett positivt sätt. Minskade utsläpp, minskad vattenåtgång, minskade föroreningar och utöver det minskade kemikalier som annars kan leda till både miljöproblem och problem med hälsan. Idag är cirka 10 procent av Sveriges befolkning vegetarianer men den siffran beräknas stiga. Mycket på grund av att folk vill må bättre men även för att folk vill vara med och påverka vår miljö. För varje person som blir vegetarian så påverkas miljön till det bättre.


1 Comments on this post

  1. När du säger att svensken i genomsnitt äter 46 kilo kött per år så är du fel ute. Det är närmare 90 kilo per år. Bra skrivet annars!

    Köttkonsumtionen genom åren 1967-2012:

    https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/12/19/totalkonsumtion-dvs-forbrukningen-av-kott-1973-2012-med-prognos-for-ar-2013/

    Patrik / Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*